Візитівка Міста
побратими
Новини Офіційна
інформація
Телефон
довіри
ОСББ Інтернет-приймальня Оголошення Місто online Фотогалерея Петиції
Головна  >  Центр надання адміністративних послуг  >  

Передісторія створення Центру надання адміністративних послуг

Дуже багато громадян нашого міста не зняють що таке Центр надання адміністративних послуг, чим він займається та які його функції. Якщо коротко, то
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) – місце спілкування влади і громади міста, де можна одержати будь-яку інформацію, консультацію чи послугу з компетентним і приязним персоналом.
В демократичних країнах Західної Європи і Північної Америки над публічністю і прозорістю влади (зокрема, над процедурами прийняття владних рішень і обслуговування громадян) «почали задумуватись» ще 15-20 років тому. Багато з цих країн пройшли свій шлях до поліпшення якості послуг, які надають органи влади громадянам. Основним результатом цього стала доступність влади для громадян і реалізація основного принципу: влада для громади, а не громада для влади.
Орієнтація на громадянина для вирішення їх потреб і очікувань стала пріоритетною в діяльності органів влади цих країн. Були створені необхідні умови для спрощення взаємовідносини влади і громади. Громадянам стало простіше отримати інформацію або консультацію чи конкретну послугу в максимально зручній формі і в коротші терміни. За цей час універсами послуг в цих країнах стали такими ж звичними, як в останні роки у нас універсами товарів.
В Україні деякі органи влади розпочали вирішення проблеми покращення якості послуг ще 3-5 років тому, формуючи імідж влади, приязної до громадян. Для цього вони змінили принципи своєї діяльності, згідно яких почали працювати для громади. Створення зручних і доступних умов для отримання громадянами послуг є одним з основних завдань, які мають вирішувати органи державної влади та місцевого самоврядування. Адже саме за якістю послуг кожен громадянин оцінює турботу влади про нього і ефективність самої влади.
На сьогодні це особливо актуально для України, бо система надання послуг є непрозорою, нераціональною і такою, що не враховує інтереси громадян.
Власне, для чого потрібні центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) і що вони дадуть громадянам ?
На даний час відсутність необхідних умов для надання якісних послуг громадянам є достатньо серйозною проблемою всіх органів влади в Україні. Причиною цього є те, що більшість з них не сприймають громадян як замовників послуг, а працюють згідно адміністративно-бюрократичної системи, яка не орієнтована на громадянина і його потреби та очікування.
Більш ніж достатньо проблем, які треба вирішувати вже сьогодні. Та поки що всі завдання щодо поліпшення якості послуг громадянам шляхом створення ЦНАП місцеві органи влади вирішують самостійно без належної підтримки держави. Тому центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) на сьогодні є однією з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і громади. В ЦНАП реалізовується принцип одержання будь-якої інформації, консультації чи послуги в одному місці, з відповідними побутовими умовами, кваліфікованим і приязним до громадян персоналом. ЦНАП повинні стати місцем спілкування влади і громади.

Сьогодні перед суспільством стоїть одна із найбільших проблем – потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до суб’єктів місцевого самоврядування та інших органів влади.

Загальна інформація про

Центр надання адміністративних послуг м.Кузнецовськ

5 червня 2013 року розпочав свою роботу Центр надання адміністративних послуг Кузнецовської міської ради (далі – Центр). Основною метою Центру є створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг.
Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.
Основними завданнями Центру є:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
На кожну послугу згідно вимог Закону України «Про адміністративні послуги» розроблено інформаційні і технологічні картки з вичерпним переліком документів, платністю послуги, порядком та термінами їх надання.
Відповідно до розпорядження в.о. міського голови в Центрі надають консультації суб’єкти надання адміністративних послуг згідно затвердженого графіку.

 

В ЦНАП працюють:

Начальник відділу
Коцюбайло Руслана Іванівна

Адміністратор
Абрамчук Валентина Анатоліївна

Адміністратор
Чугай Наталія Володимирівна

 

 

Результати проведення анкетування щодо якості надання адміністративних послуг в м.Кузнецовськ


Суб’єктам господарювання:про відбір виконавців з розробки проектно-кошторисної документації

На виконання грантового контракту № 2015/371-134 щодо реалізації проекту технічної допомоги Європейського Союзу “Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади” (далі – Проект), відповідно до розпоряджень голови облдержадміністрації від 01.02.2016 № 25, від 24.02.2016 № 145, від 19.05.2016 № 273 планується розробка проектно-кошторисної документації (ПКД) на модернізацію міського центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Ескізний проект на реконструкцію (модернізацію) ЦНАПу додається
Враховуючи вищевикладене, просимо подати департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації (33028, м.Рівне, майдан Просвіти, 1) до 23 червня 2016 року у паперовому та електронному вигляді (e-mail:mp-ekon@ukr.net):
1. Цінову пропозицію щодо вартості виготовлення ПКД та орієнтовний термін виконання вказаних робіт.
2. Документи, що підтверджують досвід надання послуг подібного характеру, рекомендаційні листи, сертифікати працівників тощо.
   Новини
   Офіційна інформація