Візитівка Міста
побратими
Новини Офіційна
інформація
Телефон
довіри
ОСББ Інтернет-приймальня Оголошення Місто online Фотогалерея Петиції
Головна  >  Новини сайта  >  
Новини сайта      

Положення про функціонування офіційного веб-сайту Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету
05.03.2013  Відділ з гуманітарних питань та внутрішньої політики
Дане положення затверджене рішенням Кузнецовської міської ради від 01.03.2013 року №754 "Про інформаційне наповнення та організаційне забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету"

ПОЛОЖЕННЯ
про функціонування офіційного веб-сайту
Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету

1. Це Положення відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про захист інформації в автоматизованих системах», «Про авторське право й суміжні права», «Про доступ до публічної інформації», постанов Кабінету Міністрів України «Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості в діяльності органів виконавчої влади», статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламенту Кузнецовської міської ради, визначає статус веб-сайту Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету як інформаційного ресурсу про діяльність органів місцевої влади у мережі Інтернет та встановлює порядок розміщення на ньому інформації.

2. Веб-сайт Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету (далі веб-сайт) за адресою www.kuznetsovsk-rada.gov.ua є офіційним джерелом інформації, який створюється для висвітлення діяльності міської ради, її органів, управлінь та відділів виконавчого комітету, інформаційної взаємодії з громадськістю, шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі та місті зокрема.

Забороняється використовувати веб-сайт в цілях, не пов'язаних з діяльністю міської ради, виконавчого комітету, депутатською діяльністю, а також з порушенням законодавства України.

3. Матеріали, що складають інформаційне наповнення офіційного веб-сайту за своїм характером можуть бути розподілені на три категорії:

- статичні матеріали;
- динамічні матеріали;
- потокові матеріали.

3.1. До категорії статичних належать матеріали, які повинні зберігати свою актуальність значний проміжок часу.

3.2. До категорії динамічних належать матеріали, актуальність яких зберігається лише протягом обмеженого часу, через що вони повинні систематично оновлюватися.

3.3. До категорії потокових матеріалів належать такі, що втрачають актуальність свого змісту за короткий час. Оновлення потокових матеріалів здійснюється регулярно, за порядком надходження.

До таких матеріалів відносяться:
- база рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, регуляторних актів, угод що мають суспільне значення;
- інформацію про пленарні засідання міської ради: розклад засідань міської ради, порядок денний, інформацію про хід пленарних засідань, результати розгляду (голосування) та результати поіменних голосувань депутатів міської ради з питань порядку денного, стенограми пленарних засідань;

- інформацію про депутатський корпус (електроні адреси, номера телефонів тощо), відомості про депутатів міської ради в т.ч. фотографічне зображення, депутатські фракції і групи, постійні, тимчасові комісії та будь-які комісії створені в межах міської ради та її виконавчого комітету, а також інформація про структурні підрозділи міськвиконкому;

- інформацію про склад виконавчого комітету міської ради;
- статут міста та статути підприємств комунальної форми власності;
-положення про веб-сайт Кузнецовської міської ради;
- питання винесені на місцевий референдум, громадські слухання, опитування;
- результати референдумів, громадських слухань, опитувань;
- оприлюднення відповідей на найбільш поширені звернення та іншої інформації, широкого обговорення актуальних суспільних проблем та вивчення громадської думки про шляхи їх розв'язання.
- посилання на веб-сайти органів державної влади України, органів місцевого самоврядування.
- щорічні звіти міського голови його заступників за звітний період, депутатських фракцій, депутатів, голів комісій та інших визначених осіб.

4. Інформаційне наповнення веб-сайту здійснюється шляхом подання міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, депутатами міської ради, керуючим справами виконавчого комітету, керівниками управлінь, відділів, служб виконавчого комітету, комунальних підприємств, установ міста нормативних документів та іншої інформації в паперовому вигляді та на електронних носіях  або через систему внутрішнього файлообміну у відділ з гуманітарних питань та внутрішньої політики міськвиконкому в терміни передбачені чинним Регламентом Кузнецовської міської ради, регламентом  виконавчого комітету  та Законом України «Про доступ до публічної інформації».
4.1. Відділ з гуманітарних питань та внутрішньої політики міськвиконкому виконавчого комітету зобов’язаний після отримання нормативних документів та іншої інформації розмістити її на веб-сайті міської ради та її виконавчого комітету.
4.2. Роботу із зверненнями, побажаннями, пропозиціями громадян розділу сайту «Інтернет - приймальня», подальшу їх обробку здійснює відповідальна особа – працівник структурного підрозділу, на адресу якого надійшло повідомлення.

5. Інформація, розміщена на офіційному веб-сайті повинна включати:

- найменування органу;

- основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
- інформацію про структуру та керівництво міської ради та виконавчого комітету;
- місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти);
- план-схему міста;
- інформацію про структурні підрозділи, їх функції, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників та працівників;
- розпорядок роботи органу та години прийому керівництвом;
- нормативно-правові акти міської ради, виконавчого комітету, регуляторні акти;
- виборчі програми міського голови та міських організацій політичних партій, які пройшли до міської ради;
- інформацію про депутатський корпус Кузнецовської міської ради;
- перелік питань, які розглядаються на засіданнях сесій міської ради;
- перелік протокольних доручень міської ради із зазначенням відповідальних осіб та строки їх виконання;
- звернення депутатів міської ради;
- порядок денний наступної сесії;
- інформацію про дату, час та місце засідання комісій міської ради, виконавчого комітету та комісій при міському голові;
- перелік питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету;
- перелік підприємств, організацій, установ міста з ПІБ керівників, адресами, телефонами;
- інформацію про проблеми та напрямки економічного розвитку міста;
- порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для сплати необхідних платежів, розмір цих платежів тощо);
- зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу;
- інформацію про порядок та процедуру отримання земельної ділянки;
- виконання бюджету відповідного рівня;
- інформацію про установи та заклади соціальної сфери;
- цільові програми у відповідній сфері;
- відомості про наявні вакансії;
- перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, спортивних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території міста, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи;
- новини та події, які відбуваються в місті;
- телефони гарячих ліній;
- списки громадян, що стоять на квартирному обліку;
- офіційну інформацію;
- історію міста;
- список почесних громадян міста;
- фотогалерею;
- блоги;
- оголошення;
- інтернет-приймальню.
6. Правила використання блогів.

6.1. Блог ( від анг. «weblog» – журнал) - це веб-сайт одного або декількох авторів, основне наповнення якого — записи, зображення чи мультимедійна інформація, що час від часу додаються в оберненому хронологічному порядку.

6.2. Право на ведення індивідуальної сторінки (блогу) надається депутату міської ради, посадовій особі виконавчого комітету індивідуально в 5 – ти денний строк за письмовим особистим клопотанням на ім’я міського голови.

6.3. Право на індивідуальний блог реалізовується шляхом надання депутату міської ради, посадовій особі виконавчого комітету індивідуального логіну та паролю, які дозволяють адмініструвати сторінку в якості Автора.

6.4. Кожен Блог модеруєтся його Автором. Автор має право самостійно визначати і публікувати правила поведінки Користувачів у Блозі, Автором якого він є. Встановлює обмеження параметрів доступу Користувачів, включаючи власні правила модерування, що не суперечать загальним вимогам.

6.5. Автор несе повну відповідальність за зміст (контент) свого особистого сайту і за дані, розміщені Автором в каталозі Блогів, і самостійно підтримує порядок у ньому.

6.6. Користувачі мають право вільно висловлювати свої думки з будь-якої теми з урахуванням обмежень, накладених чинним законодавством України, загальними Правилами Блогу і правилами, опублікованими Автором Блогу.

6.7. Адміністратор сайту Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету не несе відповідальності за достовірність і законність повідомлень, що публікуються Користувачами в Блогах. Вся відповідальність за порушення законодавства, а також за порушення будь-яких прав третіх осіб у зв’язку з розміщенням повідомлень в Блозі і каталозі Блогів лягає виключно на Автора Блога і Користувачів, що розмістили повідомлення. У разі надходження на сайт Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету претензій від третіх осіб до власних Блогів Автора, автор врегульовує ці претензії самостійно.

6.8. Якщо Користувач вважає, що які-небудь повідомлення порушують законодавство України або міжнародні норми, містять комерційну таємницю або порушують права фізичних або юридичних осіб, то він має право повідомити про це Автора Блога або Адміністратора сайту.

6.9. У випадку несанкціонованого втручання, що тягне за собою порушення нормальної роботи блогу, його Автор повинен терміново повідомити у будь-якій зручній формі Адміністратора сайту про виникнення таких обставин. Після чого Адміністратор сайту вживає всіх необхідних дій та заходів для блокування сторінки, паролю та логіну. Повторний доступ до блогу надається його Автору в порядку передбаченому в п.6.2 даного Положення.

6.10. Дані Правила розповсюджуються на список Блогів, розташованих за адресою http://www.kuznetsovsk-rada.gov.ua/blogs.aspx

7. Інформація, що розміщується на веб-сайті, підлягає літературному редагуванню.

8. Інформація подається державною та англійською мовами (статичні матеріали).

9. Усі права зберігаються й охороняються у відповідності зі ст.54 Конституції України, ст.ст. 472-555 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про авторське право та суміжні права». Право на зміну структури веб-сайту, використані фотографії, інформаційні змісти належать Кузнецовській міській раді та її виконавчому комітетові. Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування – тільки з дозволу Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету.

10. Не допускається розміщення на веб-сайті інформації, яка забороняється законодавством України.


rr754-2013.doc
весь список

   Новини
   Офіційна інформація